Projekt: Energetické úspory ve výrobě společnosti AGC Processing Teplice a.s. je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti podniku AGC Processing Teplice a.s., a to prostřednictvím dvou opatření:

1. modernizace soustav osvětlení výrobních prostor nahrazením stávajících osvětlovacích systémů za LED

2. snižování energetické náročnosti výrobních procesů výměnou dvou kalících pecí

Rádi vám poradíme

V případě dotazů se vám naši odbornící budou věnovat