Ke stažení

Konfigurátor skla

Společnost AGC Glass Europe využívá po celém světě jednotný nástroj Konfigurátor skla (Glass Configurator) k vytváření technických listů a Prohlášení o vlastnostech výrobků. Nástroj nabízí možnosti specifikace konkrétního izolačního zasklení a získání tak přesných technických parametrů výrobku.

Vytvořte si vlastní technický list ke konkrétnímu výrobku přímo na našich produktových webových stránkách – www.agc-yourglass.com

Systém identifikace skel

Systém identifikace skel = Glass Identity je jedinečný identifikační systém, který uživatelům umožňuje identifikovat veškerá izolační skla AGC vyrobená po roce 2007. Mezi informace, které jsou uvedeny v systému, patří: Datum, kdy bylo sklo vyrobeno, název izolačního skla, přesné složení a rozměry skla. Všechny tyto informace se mohou hodit například při náhodném rozbití skla a následné výměně.

Prohlášení o vlastnostech výrobku

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305 / 2011 jsou povinni všichni výrobci označovat své produkty CE značením. Společnost AGC Glass Europe využívá pro tyto účely nástroj Konfigurátor skla, kde po zvolení konkrétního typu zasklení a vytvoření technického listu lze následně vygenerovat finální dokument Prohlášení o vlastnostech výrobku a deklarovat tím vlastnosti produktu. Tento dokument následně slouží například ke kolaudaci budovy.

Všeobecné obchodní podmínky

Společnost AGC Processing Teplice a.s. definuje své obchodní vazby mezi jednotlivými závody a svými zákazníky dokumentem Všeobecné obchodní podmínky. Všechny objednávky, jejich potvrzení, kupní smlouvy, a služby a v příslušném rozsahu i cenové nabídky a kalkulace se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Kvalitativní specifikace výrobku

Za účelem posouzení vad ve skle a případných reklamací je vytvořen dokument Kvalitativní specifikace výrobku. V tomto dokumentu se posuzují možné vady a rozměrové tolerance. Veškeré použité informace byly převzaty z platných národních nebo evropských norem, případně byly specifikovány na základě interních pravidel ve výrobě závodů AGC Processing Teplice a.s.

Záruka na izolační skla

Pro všechny závody zpracovatelských firem společnosti AGC ve střední Evropě byla stanovena jednotná záruka na izolační skla. Závody společnosti AGC Processing Teplice a.s. ručí za to, že za běžných podmínek používání izolačních skel dodaných ze společností AGC nedojde po dobu 10 (deseti) let od data výroby skla k žádné viditelné změně v důsledku kondenzace na plochách skel uvnitř izolační jednotky vyplývající ze závady v hermetickém těsnění (s vyloučením rozbití skla).

Pokyny výrobce pro manipulace se sklem

Základním posláním dokumentu Pokyny výrobce pro manipulace se sklem je stanovit mj. zásady pro bezpečnou manipulaci se sklem a tím minimalizovat rizika vzniku úrazů, skoronehod, provozních havárií či jiných nečekaných událostí. Konkrétní podmínky pro zajištění bezpečné manipulace se sklem jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

Technická dokumentace

Další technická dokumentace potřebná ke správné instalaci a údržbě izolačních skel od společnosti AGC je uvedena na produktových webových stránkách www.agc-yourglass.com. V případě potřeby je také dostupná na vyžádání u obchodních zástupců společnosti AGC.

ISO, LEED, BREEAM

V rámci myšlenky podpory trvale udržitelného rozvoje a podpory výrobků šetrných k životnímu prostředí společnost AGC Glass Europe vyrábí kvalitní výrobky. Většina produktů je certifikovaná ekologickou značkou Cradle to Cradle CertifiedTM různých úrovní. Informace o tom, jak mohou výrobky AGC přispět k získání environmentálních certifikátů naleznete na stránkách www.agc-yourglass.com. Pro podklady k získání certifikace LEED a BREEAM nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.

Rádi vám poradíme

V případě dotazů se vám naši odbornící budou věnovat