AGC Flat Glass Czech a.s. získala Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost

AGC Flat Glass Czech a.s. obdržela 1. 12. 2022 Cenu hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost, v kategorii velkých podniků s více než 250 zaměstnanci tak zvítězila. Na druhém místě se v této kategorii umístila společnost AGC Automotive Czech a.s., a na třetím místě skončila společnost Orlen Unipetrol.

Cílem soutěže je ocenit organizace kraje, které jsou aktivní na poli společenské odpovědnosti. Odpovědné chování představuje dobrovolné převzetí spoluodpovědnosti za blaho a udržitelný rozvoj moderní společnosti. Společensky odpovědné organizace staví na první místo dodržování povinností uložených právními předpisy a nad jejich rámec uplatňují odpovědné a etické chování vůči svému okolí. Tato strategie posiluje důvěryhodnost organizace v očích zákazníků, partnerů i společnosti jako celku a stává se důležitým nefinančním ukazatelem výkonnosti organizace.

Posláním Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je podpořit společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj prostřednictvím zpětné vazby, kterou organizacím poskytne hodnocení nezávislým hodnotitelem. Organizace tak získají objektivní pohled na úroveň svého plnění společenské odpovědnosti a mohou být dobrým příkladem pro ostatní organizace. Cena hejtmana za společenskou odpovědnost posiluje společenské povědomí o tom, co společenská odpovědnost znamená a jaký má význam a smysl v praktickém životě.

AGC Flat Glass Czech a.s. tak dokázala již počtvrté ve své historii zvítězit v jedné z hlavních kategorií šestého ročníku této soutěže, kterou pořádá Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje společně s Ústeckým krajem a Radou kvality ČR.

Významného úspěchu dosáhla i společnost FK Teplice a.s. V kategorii malých podniků do 50 zaměstnanců dokázala již podruhé zvítězit.

Cena hejtmana.jpg

Rádi vám poradíme

V případě dotazů se vám naši odbornící budou věnovat